Webbdesign & webbutveckling

Miljonlines erbjudande

 1. Bra resultat
 2. Kunskap och affärserfarenhet
 3. Punktlighet och tidplan
 4. God kommunikation och förståelse
 5. Lågt pris

Webbdesign och webbutveckling

För att lyckas att nå era mål och uppfylla visionerna med er nya webbplats webbutveckling arbetar vi med en väloljad och beprövad utvecklingsprocess. Här är kommunikationen avgörande där affärsägarens önskemål och krav ska översättas i funktionell teknik. Miljonline har en bredd och affärserfarenhet av situationer lik er som gör utvecklingen smidig och resultaten framgångsrika.

Utvecklingsprojektet

Vi delar in utvecklingen i tydliga faser och steg. I varje fas fokuserar vi på ett specifikt område där vi tillsammans bearbetar frågor och färdigställer deluppgifterna. I samband med avslutning av en fas bestämmer och godkänner ni att vi är klara och går vidare enligt den fortsatta planen.
På det här sättet får ni en trygg resa där ni själva kontrollerar att er nya produkt blir precis som ni önskar.

 

Miljonline web development process

 Förstudie

I förstudien lyfter vi frågor kring er organisation för att klargöra era behov och önskemål. I förstudien ingår:

 • Vem ”äger” produkten (t ex webbplatsen, olika webbplatssektioner, kontaktformulär)?
 • Vem arbetar med webbplatsen (t ex produktskribent, marknadsförare, IT-personal)?
 • Vilka tekniska system finns kopplade (t ex CRM, nyhetsbrev, order, intranät)?
 • Vilka är era viktigaste affärsmål?
 • Hur vill ni att er webbplats ska stödja era affärsmål?
 • Vilka planer och visioner har ni på kort och längre sikt som vi ska förhålla oss till?

Grafisk design, webbdesign

Den grafiska designen utvecklas så att webbplatsen för att vara funktionell och se bra ut i alla olika typer av apparater (t ex mobil). I vissa fall presenteras och utvecklas designen i denna fas i ett format som inte finns på webben, exempelvis pdf. Med det här tillvägagångssättet spar vi tid och pengar samtidigt med ett tydligt fokus på just den grafiska formen.

Utveckling av prototyp

Våra samtal kring hur ni vill att er webbplats och mobil-sajt ska fungera innefattar att förväntningar hos olika användare paketeras till en produkt som uppskattas av alla. Olika användare har olika preferenser när det gäller vilken apparat (t ex surfplatta) som oftast används eller hur hen navigerar, klickar och läser på webbplatsen. För att konkretisera och ge er möjlighet att i ett tidigt skede av utvecklingen få prova känslan av navigering och hur webbplatsens olika element och ytor fungerar utvecklar vi en prototyp. I denna är inte all grafik och texter färdiga, det viktiga är att ni känner in och testar navigering och funktioner.

Utveckling av webbplats, version 1

För att hålla tidplan bestämmer vi vad som ska finnas med i den nya webbplatsen vid tiden för den första nylanseringen. Vi hjälper er att göra kloka, medvetna val till prioritering och vad som kan vänta till en senare lansering. Er nya webbplats kommer tack vare denna prioritering att lansering snarast möjligt.
Under utvecklingen kodas den grafiska designen ihop med prototypens tekniska funktioner.

Sluttest och lansering av version 1

Innan lansering sluttestar vi tillsammans webbplatsen så att den fungerar och ser bra ut i alla fördefinierade webbläsartyper och apparater.

Webbplatsen lanseras. De första timmarna och dagarna bevakar vi webbplatsen noggrant för att fånga upp eventuella besynnerligheter när vi använder den.

Utveckling av återstående delar, webbplats-version 2

De delar som ni beslutade att utveckla efter första lanseringen utvecklar vi nu på liknande sätt som ovan. I det här skedet kan det vara bekvämt för er att övergå i ett samarbetsavtal där vi löpande utvecklar er webbplats parallellt med ert vanliga linjearbete. Ni gör särskilda beställningar så att de bäst passar in i tiden med era övriga projekt och vardagsarbete.

Miljonline – arbete med digitala affärer sedan 1999

Vi är snabba att förstå er tack vare att vi jobbat för stora och små samt mött liknande men inte exakta situationer tidigare. Vi hjälper dig att illustrera, designa och lansera din förnyade digitala kommunikation. Sådana är vi på Miljonline.

I vårt arbete för er deltar dessa experter:

 • Agil ledning av projekt
 • Användbarhetsexpert (UXD)
 • Digital skribent
 • Ingenjör, systemarkitekt, back-end och front-end-utvecklare
 • Expert inom sökmotoroptimering (SEO)
 • Expert inom sociala medier
 • Expert inom konverteringsteknik (CRO)

Referenser

“Arbetsgruppen vägledde Bristol-Myers Squibb (BMS) till stora framgångar i digitala medier genom insiktsfull rådgivning, erfarenhet och kreativa förslag till kommunikation med personer som är intresserade av HIV, cancer och reumatism. BMS webbplats är industriledande inom flera terapeutiska områden där synligheten på sökmotorer är starkt bidragande.”

Tina Englund, Bristol-Myers Squibb

“Våra team kunde räkna med en erfaren samtalspartner i strategisk affärsutveckling vid analys av digitala affärsmodeller och potentiell tillväxt. Detta kombinerades med detaljerade rekommendationer, hands-on implementering och stöd inom områden som konverteringsteknik, digital marknadsföring och teknologiplattformar.”

Anders Eriksson, Bonnier

Relaterade tjänster inom digitala medier

För att uppnå bra affärsresultat kan vi inte isolerat arbeta med ett enskilt område som exempelvis SEM. Vi behöver se hela den digitala strategin och jobba med alla områden som bidrar till positiva effekter.

Miljonline erbjuder även dessa tjänster:

 • Sökmotoroptimering (SEO)
 • Digital strategi
 • Webbdesign och webbutveckling
 • Affärsanalys, webbtrafikanalys
 • Konverteringsoptimering (CRO)
 • E-handel
 • Digital marknadsföring
 • Digitala marknadsplatser

Pengarna tillbaka-garanti

Om du inte är nöjd, ger Miljonline dig pengarna tillbaka. Vi vill och försöker såklart åtgärda det du inte är nöjd med. Om vi misslyckas får du alltså pengarna tillbaka för det du inte är nöjd med. Det här sätter spets på vårt arbete och det vi levererar till dig.

Det är den bästa tänkbara garanti vi kan tänka oss att du skulle vilja ha.