Om oss

Erfarenhet

Vi tror att du vill arbeta med personer som lyssnar på dig och fångar upp det som du vill åstadkomma. Vi tror att du är unik och har en egen historia att berätta. En egen, speciell situation med speciella förhållanden som vi behöver ta hänsyn till. Vi tror att du har full koll på dina affärer, dina kunder och att du vill hitta det sätt som du kommunicerar med dem i digitala medier. Vi tror att du vill ha inspiration och energi-injektioner till dina digitala medier.

Fånga det som kan ge dig allt detta i ett ord och det blir erfarenhet.

Vi är snabba att förstå er tack vare att vi mött liknande men inte exakta situationer tidigare. Vi hjälper dig att illustrera, designa och lansera din förnyade digitala kommunikation. Sådana är vi på Miljonline.

Senaste kompetensen

Du vill göra bra affärer via stöd i digitala medier. Bra stöd som uppskattas och används av dina besökare tas fram genom förståelse för kunden och förståelse för hur du tillhandahåller det som användaren förväntar sig. Du vill samtidigt styra användarinteraktionen så att det maximerar dina affärer. Webbplatsens snabbhet, funktioner, navigering, interaktion, grafisk design och texter är vad som ska bemästras. Du vill att besökarna ska hitta dig och väja dig i första hand oavsett om användarna ”hänger” i sociala medier eller aktivt söker via sökmotor.

Vilka tekniker behövs? Vilken design attraherar? Vad behöver vi ta hänsyn till? Vilka är de 20% delar vi ska bearbeta först för att nå 80% av effekten?

Miljonline tror på agil produktutveckling, vilket innebär att utveckla, prototypa, testa, lansera och utvärdera i små, korta sprintar samt att löpande göra små förbättringar. Fokusera på innehållet i kommunikationen och använd stora (vanligast förekommande), öppna plattformar som ger kostnadseffektivitet. Starta där.

Miljonline tror samtidigt på de små detaljerna. Respektera användares bekymmer, vad som kan störa dem och se till att ständigt produktutveckla för att förenkla deras vardag.

I vårt arbete för er deltar dessa experter:

  • Agil ledning av projekt
  • Användbarhetsexpert (UXD)
  • Digital skribent
  • Ingenjör, systemarkitekt, back-end och front-end-utvecklare
  • Expert inom sökmotoroptimering (SEO)
  • Expert inom sociala medier
  • Expert inom konverteringsteknik (CRO)

Tidplan

När du arbetar fram en tidsplan tar du hänsyn till din generella affärsstrategi, de resurser du har att räkna med, och de mål och delmål som din verksamhet behöver uppnå. Framgångsrik tidsplanering låter aktiva deltagare och parter som arbetet beror av bidra med tidsuppskattningar samt löften och estimat om leverans vid givna tidpunkter. Tidsplaner måste löpande uppdateras och eventuellt ändras för att spegla nya fakta och förutsättningar. Kommunikation av tidplanen till delaktiga och berörda parter är minst lika viktig som själva tidsplanen.

Miljonline arbetar enligt dessa gyllene principer. Vi tror att vi förenklar din vardag, gör ditt arbete mer förutsägbart, att du lyckas bättre och levererar bra resultat om vi håller tidplaner och i god tid kommunicerar ändringar kring denna.

Till varje att-göra-uppgift hör en leveranstid och en ansvarig person, det kan vara du, det kan vara någon inom Miljonline. Det viktiga är att dessa är tydligt definierade och kommunicerade. Se mer om kommunikation nedan.

Kommunikation

Digital produktutveckling är i mångt och mycket abstrakt. Abstrakta tankar, idéer såväl som abstrakt teknik. Det är även många väsensskilda delar inblandade, som exempelvis elektroniska apparater, telekommunikation, programmeringskod, användarinteraktion och grafiska framställningar. För att vara framgångsrik i digitala medier behöver arbete brytas ned i mindre uppgifter och varje del beskrivas tydligt. Vi som arbetar tillsammans behöver kommunicera ut, ta in feedback, stämma av och komma överens.

För Miljonline är kommunikation med dig en av de viktigaste delarna i vårt samarbete.

Flexibel

Det händer saker i din omgivning som gör att du behöver göra omprioriteringar och ny planering. Vi har förtroende för och litar på varandra. Det är viktigt för Miljonline att du har handlingsfrihet, så som det passar dig bäst och att vi tillsammans ser långsiktigt på resultat (även om kort- och medellångt resultat visar vägen framåt).

I de samarbetsavtal som vi kommer överens om ska det finnas en frivillighet att välja samarbetet med Miljonline för att det gör att du lyckas i dina affärer.