Digital strategi

Mätbara resultat

Affärserfarenhet

icon-seo

Sökmotor-optimering

De här tjänsterna är designade för dig som ansvarar för kund-anskaffning och försäljning. Framför allt har vi skräddarsytt upplägg för dig som räknar med kundvärden över 800 kronor. Vårt åtagande är att göra er webbplats till det naturliga förstavalet för personer som söker produkter och tjänster som ni erbjuder genom bearbetning av alla delar som påverkar resultatet: innehåll på webbplatsen, hur er webbplats marknadsförs i digitala medier.

icon-onlinesalesconversion

E-handel och konvertering

Är ni i en situation med bra webbtrafik men där ni behöver öka intjäningen av genom försäljning eller avslut? Tror ni att det kan göras genom medvetna förbättringar i kommunikationens tydlighet och enkelhet i användarnas upplevelse? Låt oss guida er genom implementering av design, teknik, taktik och metoder som gör att ni ökar förståelsen av era besökare och stadigt håller en högre nivå i konvertering och försäljning.

icon-socialmedia

Digitala marknads-platser

Marknader är ställen där leverantörer och konsumenter möts. Digitala kanaler är oslagbara när det gäller effektivitet att matcha ihop de två parterna. Användare fattar sällan eller aldrig ett inköpsbeslut utan att söka och fråga en vän i digitala medier.

Miljonline utvecklar aktivt digitala marknadsplatser inom nischer och i länder där det finns ett marknadsutrymme och lovande tillväxt.

icon-digital-strategy

Digital
strategi

Ni är framgångsrika och välkända inom er bransch. Ert beroende av den digitala världen har historiskt sett varit marginell och ni bedriver affärerna på traditionellt sätt. Samtidigt ser ni att konkurrensen ökar och att er målgrupp förväntar sig större närvaro i digitala medier.

Ni behöver transformera er genom att utveckla en digital strategi som stöder er affär och det arbetet behöver spänna över hela er verksamhet.

 • “Teamet bidrog på ett betydande sätt till bygget av företagets miljardvärdering genom utveckling av PokerRoom.com:s ranking på poker-relaterade sökord. Genom topp-positioner på google.com och de flesta lokala versioner som exempelvis google.fr och google.de såg vi till att kostnaden för nykunds-rekryteringen var lägre än konkurrenternas och vår lönsamhet hög.”

  OSKAR HÖRNELL DEL-GRUNDARE AV ONGAME
 • “Arbetsgruppen vägledde Bristol-Myers Squibb (BMS) till stora framgångar i digitala medier genom insiktsfull rådgivning, erfarenhet och kreativa förslag till kommunikation med personer som är intresserade av HIV, cancer och reumatism. BMS webbplats är industriledande inom flera teapeutiska områden där synligheten på sökmotorer är starkt bidragande.”

  TINA ENGLUND DIGITAL KOMMUNIKATION, BRISTOL-MYERS SQUIBB
 • "Bonnier Business Press (BBP) driver affärsområdet B2B inom mediekonglomeratet Bonnier AB. Verksamheten bedrivs i flera bolag spridda på 10 marknader, främst norra Europa. Vårt mål är att vara marknadsledare i varje aktiv produktnisch. Vi befinner oss i ständig förändring och utveckling. I det här samarbetet lade vi an för att mixa ett holistisk, strategiskt digitalt arbete med aktiv operationell support till våra team. Våra team kunde räkna med en erfaren samtalspartner i strategisk affärsutveckling vid analys av digitala affärsmodeller och potentiell tillväxt. Detta kombinerades med detaljerade rekommendationer, hands-on implementering och stöd inom områden som konverteringsteknik, digital marknadsföring och teknologiplattformar. ”

  Anders Eriksson
  Anders Eriksson VD Bonnier Business Press

Ring Miljonline idag

Så här kan vårt samarbete se ut

Ni kontaktar oss och får prata med en konsult med lång affärserfarenhet som förstår er situation och det ni vill åstadkomma. Det räcker ofta med ett 10 minuter långt samtal för att få ett översiktligt affärsförslag från Miljonline. Ni får det presenterat i ett personligt möte eller webbmöte om det passar er bättre. Förslaget innehåller insiktsfulla alternativ till hur ni kan utveckla era digitala affärer.